Oceňování a překlady

Technické překlady z oboru strojírenství, především výroby a opracování ocelových konstrukcí, strojů pro zpracování stavebních hmot (lomy, úpravny nerostných surovin, cementárny)

Terminologie:

  • Výrobní postupy v těžkém strojírenství.
  • Strojní opracování, tepelné opracování, svařování (typy, postupy), konzervace, antikorozní ochrana, nátěry
  • Plány jakosti, kontroly (destruktivní, nedestruktivní)
  • Balení, značení, expedice, doprava
  • Běžná obchodní korespondence (smlouvy, nabídky, poptávky, objednávky).
  • Finance – obecná terminologie